در سال های اخیر رشد و شکوفایی فکر و ایده ایرانی موجب برهم خوردن نظم و معادلات منفعت طلبانه دنیای غرب شده و به دلیل خارج شدن ساختار بازار ایران از شاخص مصرفی و تبدیل آن به حوزه ای ابتکاری با هدف تولید محصولات گوناگون، این نکته ضرر و زیان های گوناگونی را در پی داشته است.

از این رو به بهانه واهی سعی در تحریم و جلوگیری از گسترش توانمندی های تجار و صنایع ایرانی در سراسر جهان گرفته اند.

با وجودی که تحریم قصد منزوی کردن صنایع و تجارت ایران را دارد، اما جهان امروز دیگر قلعه یکدست و قدیمی قرن نوزدهم نیست و مردمان امروز منافع خود را در تبادلات اقتصادی و زندگی روزمره با دیگر کشورهای جهان می دانند.

با این دیدگاه گروه حقوقی و بازرگانیPbc.Plus با تکیه بر تحقیقات اقتصادی و حقوقی گسترده روش های حضور پر قدرت در عرصه های جهانی ویژه تجار و صنایع ایرانی را فراهم کرده و با این شرایط تمامی چهره های حقیقی و حقوقی می توانند با حضور در منطقه اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا ضمن بهره بردن از ساختار بازرگانی منطقه یورو شرایط جهانی شدن محصولات و صنایع خود را فراهم آورند.

مقایسه لیتوانی با دیگر کشورها

Demo Image

  • اگر تحقیق سطحی انجام دهید، متوجه می شوید برای ثبت شرکت و راه اندازی یک سرمایه گذاری کوچک که بتواند مجموعه شما را بین المللی کند، دست کم باید 100 هزار یورو یا 300 هزار دلار هزینه کنید.

    البته همواره کسانی هستند که سعی می کنند از ...